Nästa möte

AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund

Styrelsemöte nr 194

Tid: 2020-04-07 10.00-12.00

Plats: Medicon Village, Gåsen

Agenda

1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomiska frågor
4.  Sektioner inom Kamratföreningen
5. Aktiviteter våren/hösten 2020
6. Utskick till medlemmarna
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötet avslutas