Nästa möte

AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund

Styrelsemöte nr 188

Tid: 2019-10-01, 10.00 -12.00

Plats: Medicon Village, gamla styrelserummet

Agenda

1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomiska frågor
4.  Sektioner inom Kamratföreningen
5. Aktiviteter hösten 2019
6. Aktiviteter våren 2020
7. Utskick till medlemmarna
8. Övriga frågor
9. Nästa möte
10. Mötet avslutas