Nästa möte

AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund

Styrelsemöte nr 208

Tid: 2021-10-05 10.00-12.00

Plats: Gåsen

Agenda

1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomiska frågor
4.  Sektioner inom Kamratföreningen
5. Aktiviteter hösten 2021
6. Utskick till medlemmarna
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötet avslutas