Nästa möte

AstraZeneca Senior- och Kamratförening i Lund

Styrelsemöte nr 205

Tid: 2021-05-04 10.00-12.00

Plats: Via Zoom

Agenda

1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomiska frågor
4.  Sektioner inom Kamratföreningen
5. Aktiviteter våren 2021
6. Utskick till medlemmarna
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
9. Mötet avslutas