Stadsparkens utveckling – Onsdagen den 27 maj kl. 13.30 träffas vi vid Stadsparkscaféet (Hos Talevski i Stadsparken) där parkintendent Lars Brobeck guidar oss genom parken. Han pratar om Stadsparkens sociala och kulturhistoriska värden och givetvis om utvecklingen och förnyelsen av parken.
Platsantalet är begränsat till 20 personer så medlemmar i första hand. I mån av plats är medföljande välkomna. Ingen kostnad.
Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705 – 69 88 21 senast fredagen 15 maj.

Guidad visning av utställningen ”Hilma Af Klint – konstnär, forskare, medium” på Malmö Moderna Museum tisdagen den 8 september. Samling kl. 11.00, den guidade turen börjar 11.30.
Vi får stifta bekantskap med den fascinerande och banbrytande svenska konstnären Hilma af Klint, en pionjär inom den abstrakta konsten, i en mycket omfattande presentation, bl.a. serien ”De tio största” med sitt gigantiska format och färgskala som gick helt emot den då rådande kanon, men även konstnärens forskning om naturen och hur synliga och osynliga världen är sammankopplad. Konstnärens egna reflektioner över sitt skapande och dess olika metoder berörs också i denna omfattande utställning.
2013 visade Moderna Museet i Stockholm ”Hilma af Klint: Abstrakt pionjär”, en utställning som blev den mest välbesökta med en svensk konstnär i museets historia. Sedan dess har Hilma af Klints verk rest världen över och mött ny publik och nya erkännanden, senast på Guggenheim Museum i New York.
Platsantalet är begränsat till 25 personer så medlemmar i första hand, i mån av plats är medföljande välkomna. Ingen kostnad för medlemmar, medföljande betalar självkostnadspris, 150 kr, men inte förrän ni fått besked om att plats finns.
Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705 – 69 88 21 senast fredag 7 augusti.

Nytt datum för pubafton med föredrag av Magnus Ullman måndagen den 12 oktober kl 18-21 i nedre matsalen, Medicon Village.
Vi inleder aftonen med en enkel måltid och en öl eller ett glas vin. När hungern stillats lyssnar vi till Magnus Ullman, vältalig och välrenommerad ornitolog från Brantevik.
Kvällens rubrik är ”Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap. En smygtitt på fåglarnas hemliga liv”.
En fågel – vad är det egentligen? Genom att göra en jämförelse med oss själva, det vill säga däggdjuren, och en del andra djur klarnar bilden lite kring frågan vad en fågel är. Eller en människa. Ett föredrag med många fängslande bilder som uppskattas av fågelskådare – men ännu mer av dem som är allmänt nyfikna på det mesta i vår omvärld.
Medföljande är välkomna.
Pubaftonen är kostnadsfri för medlemmar men medföljande betalar självkostnadspris 220 kr som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast onsdag 30 september.
Till detta evenemang önskar vi också anmälan om deltagande från alla deltagare.
Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-69 88 21 senast onsdagen den 30 september.

Styrelsen