Guidad visning av utställningen ”Hilma Af Klint – konstnär, forskare, medium” på Malmö Moderna Museum tisdagen den 8 september. Samling kl. 11.00, den guidade turen börjar 11.30.
Vi får stifta bekantskap med den fascinerande och banbrytande svenska konstnären Hilma af Klint, en pionjär inom den abstrakta konsten, i en mycket omfattande presentation, bl.a. serien ”De tio största” med sitt gigantiska format och färgskala som gick helt emot den då rådande kanon, men även konstnärens forskning om naturen och hur synliga och osynliga världen är sammankopplad. Konstnärens egna reflektioner över sitt skapande och dess olika metoder berörs också i denna omfattande utställning.
2013 visade Moderna Museet i Stockholm ”Hilma af Klint: Abstrakt pionjär”, en utställning som blev den mest välbesökta med en svensk konstnär i museets historia. Sedan dess har Hilma af Klints verk rest världen över och mött ny publik och nya erkännanden, senast på Guggenheim Museum i New York.
Platsantalet är begränsat till 25 personer så medlemmar i första hand, i mån av plats är medföljande välkomna. Ingen kostnad för medlemmar, medföljande betalar självkostnadspris, 150 kr, men inte förrän ni fått besked om att plats finns.
Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705 – 69 88 21 senast fredag 7 augusti.

Föreläsning av Per-Anders Abrahamsson om Perituskliniken fredagen den 2 oktober kl 11:00 i Hörsalen, Medicon Village
NY SPECIALISTKLINIK PÅ MEDICON VILLAGE SKA KORTA KÖERNA TILL CANCEROPERATIONER
I månadsskiftet augusti-september ska den nya Perituskliniken ta emot de första patienterna på Medicon Village i Lund. Målet är att skapa en av landets modernaste och bäst utrustade expertkliniker som inledningsvis ska fokusera på behandling av urologiska sjukdomar, primärt prostatacancer, men inom en snar framtid även erbjuda behandling av bröst- och endokrina tumörer. Förutom kirurgi planeras en framtida utbyggnad som innefattar onkologisk behandling i form av cytostatika- och immunterapi men också strålbehandling. Kliniken avser också att vara involverad i forskning med kliniska prövningar och att utbilda personal.
Perituskliniken har möjliggjorts av en rad investerare, bland dessa ses familjen Rune och Johan Andersson, Mellby Gård, Mats Paulsson, Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson. Investerare som ser långsiktigt, ett 20-årigt hyreskontrakt är signerat!
Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, idégivare och medicinskt ledningsansvarig, kommer och berättar mer om detta fantastiskt spännande projekt!
Medföljande är välkomna. Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se
eller mobil 0705-69 88 21 senast tisdag 22 september.
Styrelsen återkommer med information hur/om den inledande kaffestunden kan genomföras.

Nytt datum för pubafton med föredrag av Magnus Ullman måndagen den 12 oktober kl 18-21 i nedre matsalen, Medicon Village.
Vi inleder aftonen med en enkel måltid och en öl eller ett glas vin. När hungern stillats lyssnar vi till Magnus Ullman, vältalig och välrenommerad ornitolog från Brantevik.
Kvällens rubrik är ”Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap. En smygtitt på fåglarnas hemliga liv”.
En fågel – vad är det egentligen? Genom att göra en jämförelse med oss själva, det vill säga däggdjuren, och en del andra djur klarnar bilden lite kring frågan vad en fågel är. Eller en människa. Ett föredrag med många fängslande bilder som uppskattas av fågelskådare – men ännu mer av dem som är allmänt nyfikna på det mesta i vår omvärld.
Medföljande är välkomna.
Pubaftonen är kostnadsfri för medlemmar men medföljande betalar självkostnadspris 220 kr som sätts in på plusgirokonto 4023669-7 senast onsdag 30 september.
Till detta evenemang önskar vi också anmälan om deltagande från alla deltagare.
Anmälan till Annika Jonsson via e-mail: info@azseniorlund.se eller mobil 0705-69 88 21 senast onsdagen den 30 september.

Styrelsen