Välkommen till
AstraZeneca Seniorerna
Lund
Aktiviteter

Välkommen att ta del av föreningens program.
Läs mer under aktiviteter
Om ni inte kommer åt skyddade dokument prova att lägga till https:// framför länken till sidan/dokumentet
– Föreningen är till för Dig som pensionerats från AstraZeneca men också för Dig som tvingats lämna AstraZeneca Lund i samband med nedläggningen år 2011 och erbjudits avgångspension eller övertalighetspaket.
– Mera om föreningen och dess aktiviteter hittar du under de olika länkarna.
– Vissa platser är skyddade med lösenord. Har du glömt inloggning så kontakta föreningen.
Ansökan om medlemskap

Vill du bli medlem? Titta i stadgarna om du är berättigad. Anmäl dig här